Slipform

Siedziba Slipform Sp. z o.o.


Spółka SLIPFORM Sp. z o.o. została założona w 2015.

Głównym celem spółki SLIPFORM jest popularyzacja w Polsce technologii betonowania ślizgowego i zwiększenie zastosowania barier betonowych na drogach w miejscach szczególnie niebezpiecznych.

Obecnie spółka SLIPFORM posiada dwie rozkładarki do betonowania ślizgowego PowerCurber 5700. Umożliwia to spółce podejmowania się zadań w których termin końcowy jest kluczowy. PowerCurber 5700 jest rozkładarką przeznaczoną do produkcji ścieków, barier betonowych i nawierzchni betonowych do 2,5 m szerokości.

Obecnie spółka ma swoją siedzibę w Warszawie i trzy bazy sprzętowe: w Ełku, Warszawie i Gliwicach. Lokalizacja siedziby w Warszawie, ułatwia współprace z licznymi podmiotami takimi jak Ogólnopolska Izba Drogownictwa, Politechnika Warszawska, IBDiM, GDDKiA.

 

Baza Spółki w Ełku