Zarząd

 

Piotr Gacparski
Prezes Zarządu

Telefon: +48 608 807 101
E-mail: p.gacparski@slipform.pl