Zarząd

Dominik Gajewski

W-ce Prezes Zarządu

tel. 530-567-353
d.gajewski@slipform.pl 

 

Piotr Gacparski

Prezes Zarządu

tel.608-807-101
p.gacparski@slipform.pl