Bariera Betonowa

Betonowa Bariera Ciągła (BBC) jest jednym z dwóch głównych produktów oferowanych przez SLIPFORM.

BBC nie wymaga nakładów na utrzymanie przez okres 50 lat. Jest to jedna z wielu korzyści płynących z instalacji BBC, co zostało udowodnione na głównych autostradach w Europie
Dla wszystkich odmian BBC oraz produktów towarzyszących opracowano szczegółowe rysunki konstrukcyjne, wytyczne projektowe jak i raporty z zastosowań.

BBC wymaga jedynie prostego fundamentu i jest wykonywana bezpośrednio na bitumicznej bądź betonowej warstwie grubości 100mm układanej na 150mm warstwie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

BBC jest wykonywana w pełni zautomatyzowanym procesie betonowania ślizgowego charakteryzującym się wysoką wydajnością oraz rygorystyczną kontrolą jakości.

W swojej ofercie posiadamy 6 typów barier:

  • LT205 – Bariera Jednostronna H2W2B & H2W1B
  • LT106 – Bariera Obustronna H2W2B
  • LT105 – Bariera Jednostronna H2W1B
  • LT102 – Bariera Obustronna H2W1C
  • LT103 – Bariera Obustronna H2W2C
  • LT104 – Bariera Obustronna H4b W2C

W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie odcinków BBC takich jak: rozwidlenia, odcinki przejściowe, odcinki początkowe/końcowe w tradycyjnym deskowaniu stałym. Firma SLIFORM wykorzystuje do tego rodzaju prac specjalnie opracowany modularny system stalowych deskowań stałych instalowanych przez wyspecjalizowane ekipy montażowe.

Firma SLIFORM oferuje swoim Klientom kompleksową obsługę projektu włączając doradztwo zarówno na etapie projektowania jak i wykonania. Przygotowywany zestaw rysunkowy obejmuje przebieg bariery, sposób wykonania, konfigurację rozkładarki oraz rysunku powykonawcze.

Procedury kontroli jakości, bezpieczeństwo prowadzenia prac oraz kontrola odziaływania na środowisko są niezwykle ważne w SLIFORM.

Wszystkie procedury oraz zarządzanie jakością są dostosowane do indywidualnych projektów.

Pobierz plik pdf

BBC z powodzeniem przeszły testy zderzeniowe określone w PN-EN 1317-2, w których określono poziom powstrzymywania bariery jako H2 przy szerokości pracującej W2 oraz H2 przy W1. Bariery charakteryzują się Poziomem Intensywności Zderzenia B oraz C