Ściek trójkątny

Na całym świecie tradycyjna metoda budowy odwodnienia powierzchniowego dróg przy wykorzystaniu elementów prefabrykowanych jest obecnie zastępowana metodą budowy przy wykorzystaniu betonowania ślizgowego.

Powody są proste i jednoznaczne:

 • W pełni zautomatyzowany proces niewymagający prowadzenia prac manualnych.
 • Zredukowane koszty
 • Wysoka wydajność
 • Rygorystyczny proces kontroli jakości
 • Zwiększona trwałość gotowego produktu
 • Zwrotność maszyn, możliwość wykonania ścieków o małych promieniach łuku poziomego
 • Zredukowany wpływ prowadzonych prac na środowisko

Typowy ściek - monolit

Typowy ściek - prefabrykat

Firma SLIFORM na podstawie zdobytego wieloletniego doświadczenia jest w stanie udzielić wyczerpujących informacji na temat wykonywania systemów odwodnienia powierzchniowego metodą betonowania ślizgowego oraz najbardziej efektywnego wykorzystania metody przyśpieszającego wykonanie prac i obniżającego koszty całej inwestycji.

Firma SLIPFORM oferuje szereg systemów odwodnienia powierzchniowego. Jako producenci wykorzystywanych maszyn oraz wykonawcy robót jesteśmy w stanie zaoferować konfiguracje rozkładarek oraz formy ślizgowe przystosowane do wykonania każdego zlecenia

Systemy odwodnienia powierzchniowego są wykonywane na warstwie podbudowy przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Grubość wykonanego ścieku równa się grubości warstw bitumicznych nawierzchni drogi.

Jednocześnie możliwe jest wykonanie systemów odwodnienia powierzchniowego wzdłuż wykonanej nawierzchni drogi.

Beton wykorzystywany do wykonania odwodnienia drogowego jest klasy C30/37. Betony wyższych klas stosowane są na życzenie.

W przypadku bezpośredniego zastąpienia elementów prefabrykowanych, zarówno ława jak i element są wykonywane jako monolit. Ciężar systemu wykonanego metodą betonowania ślizgowego nie wymaga konstrukcji oporu.

Pobierz plik pdf

Ściek trójkątny - metoda slizgowa

 1. Klasa betonu C30/C37
 2. Brak ławy – ściek jako monolit
 3. Dylatacje – elastomer odporny na zmiane szer. spoiny
 4. Ilość miejsc penetrujących – zależnie od Inwestora (zalecana co 5 m)
 5. Możliwość kontroli dostarczanej mieszanki betonowej dostarczanej na budowę
 6. Zywotność – obliczana na 50 lat technologia opracowana dla UBRD
 7. Wydajność 1000m / ekipę
 8. Nasiąkliwość 4% - badana na bieżąco
 9. Gwarancja 15 lat. 10. Klawiszowanie – nie występuje